Staunton chess set
Schack i Skandinavien

Staunton chess set

staton chessDet finns många olika schackbräden och schackpjäser att spela med här i världen, och vad man använder privat är förstås en fråga om personliga preferenser. Vissa vill ha så minimalistiska träpjäser som möjligt och ett enkelt bräde, medan andra älskar poppiga schackset i knallig plast. Ibland vill man ha ett enkelt magnetiskt resesett som väger så lite som möjligt och knappt tar upp någon plats alls, och ibland vill man spela på ett stort och vackert ornamenterat schackbräde av ädelträ och använda tunga och detaljerade pjäser som är hämtade från Tolkiens värld eller varför inte Harry Potters universum, och så vidare. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna för hur schackbräden och schackpjäser kan utformas. Vill man spela i officiella tävlingar kan man dock inte kräva att få spela med det egna privata schacksettet utan då är det ett visst standardset som gäller: The Staunton Chess Set.

The Staunton Chess Set började säljas av anrika Jaques of London den 29 september år 1849. Settet, vars utformning var patenterad av chefredaktören Nathaniel Cook, fick sitt namn efter den brittiske schackmästaren Howard Staunton. De första 500 exemplaren signerades och numrerades av Howard Staunton.

När Fédération Internationale des Échecs (FIDE) bildades år 1924 var Stauntons schackset redan mycket väletablerat, och FIDE utsåg det till sitt officiella schacksett och slog fast att det skulle användas i de internationella turneringar som organiserades av FIDE.

En av nyckelfaktorerna bakom Staunton-settets ihållande popularitet är att pjäserna är både välbalanserade och har en tydlig utformning som gör varje pjästyp lätt att känna igen – något som var långt ifrån en självklarhet under den period då det lanserades.

 • Kungen är alltid den högsta pjäsen i ett Staunton-set, och bär en stängd krona som toppas av ett mantuanskt kors.
 • Damen är något mindre än kungen, och bär en rangkrona (coronet) som toppas av en liten kula.
 • Löparen, den pjäs som på engelska kallas bishop, bär en biskopsmössa.
 • Hästen består av ett hästhuvud med hals.
 • Tornet ser ut som ett gammaldags borgtorn med krenelering (skottöppningar).
 • Bonden är den lägsta pjäsen och toppas av en kula.

Kungen, damen, löparen och bonden har alla en krage som separerar själva grundstommen från den mer ornamenterade överdelen. Tornet och hästen har inte någon sådan krage.

Howard Staunton, Nathaniel Cook och John Jaques

schack bordHoward Staunton (1810 – 1874) var en engelsk schackmästare. Han är allmänt sedd som världens bäste schackspelare för perioden 1843 – 1851. 1843 var det år då han besegrade den framstående franske schackmästaren Pierre Charles Fournier de Saint-Amant.

Howard Staunton skrev en återkommande schackkolumn i tidningen The Illustrated London News, en tidning där Nathaniel Cook var chefredaktör. Den 1 mars 1849 registrerade Cook sin design för ett schackset hos United Kingdom Patent Office, i enlighet med Ornamental Designs Act of 1842. Staunton bad sedan Staunton att marknadsföra settet i tidningen, vilket Staunton gjorde i den 8 september 1849.

Schacksettet saulfördes av Jaques of London, ett företag som ägdes av Cooks svåger John Jaques. Settet började säljas till allmänheten den 29 september, 1849. Att det var billigt jämför med de flesta andra schacksset på marknaden gjorde att schackspelandet blev ännu mer spritt i Storbritannien än tidigare.

År 1851 organiserade Howard Staunton en internationell schackturnering i London i samband med den stora världsutställningen där. Denna schackturnering bidrog till att sätta England på kartan som en dominerande kraft i schackvärlden, och hjälpte förstås även till med att höja populariteten för Staunton Chess Set.

Bakgrund

Under det sena 1700-talet ökade intresset för schack både i Storbritannien och i många andra länder (särskilt i Europa) och fler samhällsgrupper började spela schack än tidigare. I början av 1800-talet fanns det, precis som idag, väldigt många olika utformningar att välja mellan för den som ville skaffa sig ett schackset. Detta var en utveckling som pågått i många hundra år, men att fler människor nu spelade schack innebar förstås också att tillverkningen av schackset ökade under det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet. ’

Exempel på varianter som var populära under den här perioden är English Barleycorn och St. George. Från Frankrike kom ett schacksett som kallades Régence, efter Café de la Régence i Paris, ett café som var ett viktigt centrum för schack under 1700-talet och 1800-talet. I Centraleuropa dominerade schacksettet Selenus, med sina eleganta och finlemmade pjäser.

schack staton bordEtt genomgående problem som gick igen i de flesta schackset under den här perioden var att pjäserna var höga och hade en hög tyngdpunkt. De var inte tunga och stabila nog att klara av ens en liten putt eller skakning, utan tippade lätt av minsta lilla. Ett annat problem var att det var lätt att blanda ihop vissa likartade pjäser så att missförstånd och förvirring uppstod. Att spela ett parti schack med ett schackset som inte båda spelarna kände till väl sedan tidigare kunde orsaka en hel del huvudbry.

Mot bakgrund av detta är det inte svårt att förstå varför schacksettet Staunton fick ett så stort genomslag när det lanserades i mitten av 1800-talet. Pjäserna var bredbasade och stabila, praktiska att spela med och mycket lätta att särskilja från varandra. Även en person som inte spelat med ett Staunton-set tidigare kunde snabbt förstå vilken pjäs som var vilken.

De första Staunton-setten tillverkades av ebenholts och buxbom, och man använde sig av bly för att göra pjäserna tyngre. Undersidan av varje schackpjäs täcktes av filt, så att pjäserna skulle kunna skjutas mjukt över schackbrädet och ge illusionen av att de skred fram.

Jaques of London lät också göra några Staunton-sett av elfenben från Afrika.

Vem designade?

Nathaniel Cook var den som patenterade Stanton-settet, men var det verkligen han som utformade det? Det finns många olika teorier om vem som stod för designen, och det är förstås också möjligt att flera olika personer var involverade. Det finns till exempel de som hävdar att Cooks svåger John Jaques var involverad i designen eftersom han, som var en skicklig svarvare, visste vad som krävdes för att pjäserna skulle bli någorlunda lätta att massproducera.

Varianter

Under perioden 1849 – 1937 skapades sjutton officiella varianter av Staunton-settet.

 1. Leuchars chess set (1849)
 2. Cook chess set (1849–1850)
 3. Wedgewood chess set (1849)
 4. Morphy chess set
 5. Harrwitz chess set (1852–55)
 6. Paulsen chess set (1853–1855)
 7. Anderssen chess set (1855–65)
 8. Steinitz chess set (1865–70)
 9. Tarrasch chess set (1870–1875)
 10. Zukertort chess set (1875–80)
 11. Lasker chess set (1880–85)
 12. Pre-Hartston chess set (1885–1890)
 13. Hartston chess set (1890–1900)
 14. Marshall chess set (1900–15)
 15. Nimzovitch chess set (1927–1937)
 16. Broadbent chess set (1925–37)
 17. Lessing chess set (1927–1937)
Copyright 2015 - Scandinavian-chess.se